Üniforma Tasarımları ve Sektöre Göre Üniforma Dikimleri

Üniforma, farklı iş kollarında çalışanlar, eğitimciler, öğrenciler, polisler veya askerlerin kullandığı tek tip kıyafetlerdir. Standart veya özdeş bu kıyafetlerdeki amaç, tek tip bir prosedür uygulamaktır. Örneğin; otel üniforması, otel çalışanlarını müşterilerden ayıran özel bir kıyafettir. Polis üniforması veya askeri üniforma bir rütbeyi ve onuru simgeler. Üniformalar, bir örgüt, kurum ya da kuruluşun faaliyetlerini de simgeleyebilir. Bu sebeple üniforma, bir iş kıyafeti değil kurumsal kimliğin bir parçasıdır.

Üniforma Tasarımları

Farklı sektörlere göre farklı üniforma tasarımları vardır. Üniformalar, çoğunlukla otel ve restoran görevlileri, polisler, sağlıkçılar, güvenlik görevlileri ve öğrenciler tarafından giyilir. Bir statüyü ve prestiji sembolize eden üniforma, doğası gereği kurumsal kıyafetlerdir. Mavi yakalı çalışanlardan eğitmenlere, havayolu çalışanlarından casino görevlilerine kadar birçok iş kolunda görev alanlar için üniforma ihtiyacı vardır. Bu sebeple üniforma tasarımları, iş kolunun faaliyet alanına göre değişir.

Birçok işletme ve kurum, üniforma kullanımı ile standart bir kurumsal imaj ve markalama yapma çabasındadır. Ancak üniforma, çalışanlar üzerinde de önemli etkiler bırakır. Kurumsal bağlılığı artıran kurumsal bir kıyafet olma özelliği taşıyan üniforma, temel olarak tekdüze ya da homojen bir kıyafettir. Çalışanları diğer insanlardan ayrıma özelliği vardır. Bir kurum ya da organizasyonu temsil etmesinin yanında üniforma, kurum kimliğini yansıtan ve anlamlar içeren özellikler de taşır.

Üniforma Tasarlamanın Sırrı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz.

Neden şirketler için özgün üniforma tasarımı bu kadar önemlidir?

Üniforma firmaları forma tasarla seçeneği ile kurumlara daha pratik ve özgün üniforma tasarımları sunmaktadır. Kuruma ve mekana güven, imaj, kalite ve değer katan personel kıyafeti üniforma, mekanın ya da kurumun kurumsal kimliği ile uyumlu detaylarla tasarlanır. Yani üniformalar, kurumsal kimlikten izler taşır. Logo, kurumsal renk ve tipolojiler içerir. Üniforma giyen personel, böylece hem kuruma gelen müşteriler hem de diğer insanlar nezdinde saygınlık ve kurumsal kimlik kazanmış olur.

Personel için özenle tasarlanan üniformalar, kuruluşun markalaşma stratejilerinin bir parçasıdır. Kurumun müşteriler ve paydaşlar nezdinde konumlandırılmasında da büyük bir rol oynar. Eş tasarımlı üniformalar giyinmiş çalışanlar, müşterilerin kurum hakkındaki ilk izlenimini etkiler. Bu sebeple forma tasarlama uygulamalarının özgünlük gibi önemli işlevleri vardır. Polis üniforması ya da askeri üniforma gibi savunma personeli üniformaları, spor takımları üniformaları, gurur ve onur hissettirir; takım ruhu hissine katkı sunar. Restoran üniforması, takımda eşitlik hissi verir. Otel üniforması, genel verimliliğe katkı sunar. Okul üniforması, öğrenciler arasında okula aidiyet hissini artırır. Yani her üniformanın sağladığı duygular vardır. Özel üniforma tasarımları ile bu duygular üniformalara işlenir.

Neden Çekin Üniforma?

1982 yılında kurulan Çekin Üniforma, yaklaşık yarım asırdır özgün üniforma tasarımları ile sektörde öncü firmalar arasında yerini almaktadır. Ülkemizde birçok otel, restoran ve casino gibi firmalara forma üretmeye devam etmektedir. Yıllardır benzersiz tasarımları ve kalitesiyle farkını ortaya koymaktadır. En özgün, en kaliteli ve en gösterişli üniforma tasarımı ile hizmet vermektedir. Çekin Üniforma sizler için en iyisini üretmeye devam ediyor. Koleksiyonlarımızı inceleyebilirsiniz.